PROJELER

Tamamlanan Projeler

TÜBİTAK Projeleri:

-

BAP Projeleri:

Tiyazol Grubu İçeren Schiff Bazları Kullanılarak Metal İyonuna Duyarlı Yeni Optik Sensörler Geliştirilmesi İbrahim YILMAZ, ( Münferit Proje, BAB 20-M-13, Yürütücü, 2014)

Antibiyotik Sulbaktam’ın Tayini İçin Voltametrik Metot Geliştirilmesi, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 05-YL-13, Proje Yöneticisi, 2014.

Bazı gıdaların aflatoksin içeriğinin HPLC metodu ile tayini, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 02-L-11, Proje Yöneticisi, 2013.

Karaman’ın Su Kaynaklarındaki Bazı Ağır Metal Derişimlerinin ICP Metodu ile Tayini, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 07-L-12, Proje Yöneticisi,  2013.

Ters Ozmoz İşlemi ile Sulardaki Klor Giderimi, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 01-M-10, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2012.

 

Devam Eden Projeler

TÜBİTAK Projeleri:

Biyokirlenmeye Karşı Yüksek Dirençli ve Florlanmış Membranlı Yüksek Seçiciliğe Sahip Yeni Elektrokimyasal ve Optik Amonyum Sensörlerin Geliştirilmesi., TÜBİTAK 112T339, Proje Yürütücüsü-Halen devam ediyor

BAP Projeleri:

Temel ve Uygulamalı Bilimler Araştırma Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı Altyapı Projesi, 2010-K-121090, Proje Yardımcı Araştırmacı, devam ediyor.

Karaman İlindeki Soğuk Hava Depolarında Saklanan Elmalarda İlaç Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 09-YL-13, Proje Yöneticisi, devam ediyor.